1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1 Puslapis www.knygumainai.lt yra skirtas socialinei, švietėjiškai veiklai ir neturi būti naudojamas pagal jokią kitą paskirtį. Registruoti vartotojai priima sąlygas, numatytas šiame skyriuje.  Nepritariantys žemiau išdėstytoms sąlygoms, negali tapti šio puslapio vartotojais.


1.2 Puslapis www.knygumainai.lt suteikia galimybę registruotiems vartotojams keistis knygomis. Puslapio administratorius neperžiūri mainams siūlomų knygų sąrašo ir nedalyvauja mainų sandėriuose tarp registruotų vartotojų. Jis taip pat nekontroliuoja knygų kokybės, reklamuojamų knygų turinio, netikrina skelbiamų faktų teisingumo, savininko galimybių perduoti knygas sutartu būdu,  saugumo jas persiunčiant. Puslapio administratorius neprisiima atsakomybės, jei registruotas vartotojas neįvykdo susitarimo ir nepersiunčia ar kitais būdais neperduoda knygos. Puslapio administratorius neatsako už  žalą, padarytą vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl informacijos, pateiktos  svetainėje.Registruoti vartotojai prisiima atsakomybę, jog knyga, kurią įsipareigojote persiųsti ar perduoti, laiku pasiektų adresatą.


1.3 Jūs negalite registruoti knygų mainams, jei jų turinys prieštarauja Lietuvos respublikos įstatymams ir yra pornografinio, rasistinio, šmeižikiško pobūdžio. Jų turinys negali skatinti neapykantos žmogui ar žmonių grupei.


1.4 Puslapio administratorius be įspėjimo gali pašalinti bet kurią knygą ar komentarą, užregistruotą www.knygumainai.lt


2. MAINŲ PROCEDŪRA


2.1 Suradę norimą knygą ir susitarę dėl mainų, jūs įsipareigojate išsiųsti arba perduoti pasirinktą knygą tam tikram asmeniui jo nurodytu adresu per artimiausias 3 dienas.


2.2  Jūs sutinkate atskleisti savo duomenis apie gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą ir telefoną tiems, kas nori jums pasiūlyti mainus. Svetainės administratorius neprisiima atsakomybės, jei ši informacija bus naudojama ne pagal paskirtį.


3. PUSLAPIO ADMINISTRAVIMAS


www.knygumainai.lt pasilieka teisę:
3.1 keisti puslapį ar jo atskiras dalis/sąlygas be atskiro įspėjimo


4. NARYSTĖ IR ATSAKOMYBĖ


4.1 Mes pasiliekame teisę stabdyti savo registruotų vartotojų narystę puslapyje www.knygumainai.lt, redaguoti arba paprašyti savo vartotojus keisti informaciją, skelbiamą šiame puslapyje. Asmuo, kurio narystė šiame puslapyje bus laikinai sustabdyta arba nutraukta, neturi teisės registruotis dar kartą be administratoriaus sutikimo.


4.2   Mes įsipareigojame neatskleisti jūsų duomenų asmenims, kurie nesusiję su knygų mainais, tačiau mes neatsakome už jų perėmimą ar atskleidimą. Už savo asmens duomenis, pateikiamus www.knygumainai.lt,  esate atsakingi tik jūs patys.


4.3 Jūsų skelbiama informacija savo turiniu, forma, ar bet kokiu kitu aspektu negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms bei Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos, smurto, nesantaikos.


4.4 Norėdami užsiregistruoti, jūs turėsite atskleisti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobilaus telefono numerį, miestą, svetainės vartotojo vardą bei slaptažodį.  Jeigu jūs  nepateiksite šių duomenų, svetainės administratorius nesuteiks jums galimybės tapti registruotu vartotoju ir talpinti skelbimų į www.knygųmainai.lt. 


4.5 svetainė yra skirta asmenims, vyresniems nei 18 metų. Jaunesni nei 18 metų asmenys, norintys keistis knygomis, tai turi daryti tik gavę savo tėvų sutikimą. 


4.6 svetainės nariai turi teisę pasidalinti patirtimi ir komentarais apie žmones, su kuriais keičiamasi knygomis net jeigu ši informacija nėra palanki. Ji padės užtikrinti, kad knygų mainai vyktų sklandžiai ir pagal aptartas taisykles. Svetainės administratorius neprisiima atsakomybės už komentarus ir vertinimus.


4.7 Jeigu vartotojas neįvykdo savo įsipareigojimų, susijusių su knygų mainais ir platina  netinkamo pobūdžio informaciją, svetainės administratorius turi teisę imtis veiksmų, kurie sustabdytų jos plitimą.  Tai gali būti trečiųjų šalių informavimas apie netinkamą tokių asmenų elgesį.


5. APSAUGA IR AUTORINĖS TEISĖS


5.1 Prekinis svetainės ženklas, logotipai, vizualiniai sprendimai bei turinys yra www.knygumainai.lt savininko nuosavybė, kuria naudotis galima tik gavus raštišką svetainės administratoriaus sutikimą.


5.2 Norėdami paviešinti informaciją, kuri yra www.knygumainai.lt nuosavybė, griežtai privaloma nurodyti skelbiamos informacijos šaltinį – tai yra nuorodą į www.knygumainai.lt. 


5.3  Interneto svetainės idėjos, dizaino, turinio, duomenų bazių informacijos kopijavimas, pardavimas  bei naudojimas be administratoriaus leidimo yra autorių teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.4 www.knygumainai.lt neįsipareigoja mokėti vartotojams autorinio ar kitokio atlygio už informaciją, kurią jie publikuoja svetainėje ir turi teisę šią informaciją naudoti savo svetainės reklamos tikslais neribotą laiką.